logga1      logga2
meny

  ««  Till förstasidan  

Tre socknar i Lane härad

Skredsvik, Herrestad och Högås. En bit av Bohuslän från Havstensklippan i söder stargames.casino till Saltkällefjorden i norr, och från Herrestadsfjällets vildmark i öster till skränande fiskmåsar och hav i väst, där solen sjunker i det goda havet, Gullmaren.
Här har människor levt och verkat i tusentals år, de har format bygden likväl som de har format oss. Och ibland har de efterlämnat budskap till oss, som hällristningar, redskap, bilder, berättelser och sånger. Att förmedla dessa budskap till bygdens folk anser hembygdsföreningen vara en viktig uppgift.

Föreningen vill väcka hembygdsintresset och verka för att områdets kulturhistoriska minnen, såsom fasta fornlämningar och lösa fornfynd, gammalbebyggelse, husgeråd och redskap, folkminnen, fotografier och annat som belyser traktens kulturhistoria, bevaras för framtiden.

Föreningen vill även skydda befintliga naturminnesmärken och utöva landskapsvård. Målgrupp: Samtliga boende betsson casino inom vårt verksamhetsområde (Herrestads, Skredsviks och Högås församlingar).

© Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening. Återgivande av innehåll medges om källan angives.


Genvägar
  Våra aktiviteter
  Se vårt museum
  Sevärdheter